Usługi

Usługi

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Kancelaria oferuje porady prawne oraz kompleksową obsługę prawną, w tym reprezentację osób indywidualnych oraz podmiotów prawa gospodarczego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, organami egzekucyjnymi, organami podatkowymi, organami kontroli podatkowej, organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich instancji. 

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria oferuje m.in. opracowywanie, kontrolę i weryfikację umów, zamówień, regulaminów, uchwał, protokołów i dokumentów rejestrowych, negocjacje i mediacje z kontrahentami, wierzycielami i dłużnikami, dochodzenie roszczeń, sporządzanie pism procesowych, skuteczną windykację należności, zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Celem naszej Kancelarii Adwokackiej jest świadczenie usług prawnych na najwyższym możliwym poziomie. Świadczymy usługi prawne na terenie całej Polski.

 

Usługi

ZAKRES USŁUG KANCELARII

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria prowadzi stałą lub doraźną obsługę prawną podmiotów prawa gospodarczego – według potrzeb i zapatrywań biznesowych naszych Klientów. Współpraca z naszą Kancelarią to gwarancja bezpieczeństwa. Jeżeli doświadczacie Państwo podczas prowadzenia działalności gospodarczej problemów prawnych – zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest szczególnym obszarem zainteresowania założycielki Kancelarii Pani Mecenas Anny Krystowskiej. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wszystkich spraw z zakresu prawa rodzinnego. W szczególności prowadzimy sprawy o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimenty, ustalenie opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego. Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz bierzemy udział w procesie negocjacji poszczególnych postanowień umownych. Nadto skutecznie dochodzimy wymagalnych należności pieniężnych. Zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. 

Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne to dziedzina prawa, która ma duży wpływ na funkcjonowanie i efektywność spółek prawa handlowego. Prawo handlowe to wyjątkowo skomplikowana i obszerna materia, a niewłaściwe zastosowanie tych przepisów prawa może generować negatywne konsekwencje dla spółek i podmiotów zarządzających. Prawo korporacyjne to również wszelkiego rodzaju umowy i transakcje. Wsparcie prawne naszej Kancelarii w tym zakresie ma charakter kompleksowy.

Prawo nieruchomości

Zagadnienia prawne związane z rynkiem nieruchomości dotyczą szeregu dziedzin prawa, poczynając od prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, ale także prawa cywilnego, podatkowego, lokalowego i innych. Kancelaria Adwokacka obsługuje klientów powiązanych z rynkiem nieruchomości, tj. firmy deweloperskie, pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomościami, przedsiębiorstwa budowlane. 

Prawo budowlane

Kancelaria udziela wsparcia prawnego w cywilnych i administracyjnych aspektach prawa budowlanego. W szczególności oferujemy naszym Klientom doradztwo podczas całego procesu inwestycyjnego, doradztwo w trakcie kontroli organów administracji publicznej, doradztwo przy uzyskaniu pozwoleń, zgód, decyzji oraz reprezentację przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej.

Prawo spółdzielcze

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu prawa spółdzielczego. W szczególności prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółdzielni, prowadzimy spory sądowe w imieniu spółdzielni oraz jej członków, sporządzamy audyty prawne stanu prawnego spółdzielczego prawa do lokalu. Nadto sporządzamy wszelką niezbędną dokumentację (dokumentacja wewnątrzspółdzielcza, regulaminy, uchwały, zarządzenia organów spółdzielni),  opinie prawne oraz udzielamy bieżącego doradztwa prawnego.

Prawo cywilne

W ramach wykonywanej praktyki prowadzimy sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów przed sądami, sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe, sporządzamy i opiniujemy umowy, przygotowujemy opinie prawne. W szczególności prowadzimy sprawy o zapłatę, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę prawa własności,  zasiedzenie, najem/dzierżawę nieruchomości, wykonywanie obowiązków umownych. Nadto specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia. Szczególną uwagę poświęcamy sprawom o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych.

Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego. Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz bierzemy udział w procesie negocjacji poszczególnych postanowień umownych. Nadto skutecznie dochodzimy wymagalnych należności pieniężnych. Zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym.

Pomoc prawna w Warszawie

Potrzebujecie Państwo pomocy prawnej?

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie. W zakładce „kontakt” do Państwa dyspozycji pozostawiamy formularz kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail. Podczas pierwszej rozmowy przedstawimy zasady przyszłej i ewentualnej współpracy.